Raj Nakshatra in Karad | Location Map साईटचा पत्ता: राज नक्षत्र, १५६/२, कराड-तासगाव रोड, कराड. ४१५११०