१, १.५ आणि २ बीएचके घरं
आणि दुकानगाळ्यांचा भव्य प्रकल्प
सादर आहे महानगरांतली जीवनशैली
‘प्रथमच’
कराडमध्ये!